Deze algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder SpiritueleReizen.nl (“SpiritueleReizen”, “we”,“wij”, “ons”, “onze”) diensten aanbiedt via diverse websites. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van SpiritueleReizen. Wie gebruik maakt van één of meer van deze websites of deze bezoekt wordt geacht de onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn. Momenteel bestaat ons aanbod uit de volgende websites:

 • Spirituelereizen.nl
 • Retraiteboeken.nl
 • Yogaretraites.nl
 • Yogavakanties.com
 • Mindfulreizen.nl
 • Incentive-trips.nl
 • Dierenvakanties.nl
 • Hulpreizen.nl
 • Wereldkrachtplaatsen.nl

We vragen u als bezoeker deze voorwaarden aandachtig door te nemen alvorens u besluit gebruik te maken van onze diensten.

Over ons

Deze website is onderdeel van SpiritueleReizen. SpiritueleReizen.nl is een platform waar reiziger en reisaanbieders met elkaar in contact kunnen komen met als doel een reis te boeken. SpiritueleReizen beheert meerdere websites waarop de gebruiker in contact kan komen met aanbieders van diensten van zijn interesse. We brengen vraag en aanbod bij elkaar in diverse niches waaronder thematische reizen. Indien u als bezoeker gebruik maakt van één van onze diensten via onze websites gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven.

Definities

 • Aanbieder = de partij of organisatie die diensten of producten aanbiedt via één of meerdere websites van SpiritueleReizen
 • Aanbieding = de weergave van een product of dienst op één of meerdere websites van SpiritueleReizen
 • Aanvrager = de bezoeker die reageert op een aanbieding met een vraag of boeking
 • Bezoeker = bezoeker van één of meerdere websites van SpiritueleReizen
 • Lead = contactgegevens van de aanvrager
 • Profielgegevens = geheel aan gegevens over de aanbieder namelijk: naam van de organisatie, achternaam van de contactpersoon, e-mailadres van aanbieder, telefoonnummer van de aanbieder, website van de aanbieder, logo van de aanbieder

Rol van SpiritueleReizen

Wij doen dienst als intermediair tussen bezoekers, en aanbieders wiens aanbiedingen op één of meerdere van onze websites worden aangeboden. Dit houdt in dat we een platform aanbieden waarmee u aan de hand van een aanbieding een conversatie kunt starten alvorens een overeenkomst aan te gaan betreffende deze aanbieding. Bezoekers komen met aanbieders in contact zonder tussenkomst van SpiritueleReizen. Wij hebben geen enkele inmenging aangaande de samenstelling en/of juistheid van de door aanbieder aangeboden informatie. Indien er een overeenkomst voortvloeit uit het contact verkregen via onze (chat)diensten wordt deze uitsluitend aangegaan tussen de aanbieder en de aanvrager. SpiritueleReizen heeft geen enkele rol in en verantwoordelijkheid over de inhoud en voorwaarden van de overeenkomst tussen aanbieder en aanvrager. Onze voorwaarden gelden voor het gebruik van onze diensten, echter bij het aangaan van een overeenkomst zijn de voorwaarden van de aanbieder geldend. Aangezien de overeenkomst wordt gesloten tussen aanbieder en aanvrager zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de levering, dan wel eventuele gevolgen van de in de aanbieding aangeboden diensten. De aanbieder wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de communicatie omtrent eventuele wijzigingen en/of annuleringen van de door haar aangeboden diensten. Hoewel SpiritueleReizen redelijke inspanningen levert om de aanbieders voor wie we optreden als intermediair zorgvuldig te selecteren, is SpiritueleReizen op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verstrekken van de aanbiedingen van een aanbieder. Indien u na de aankoop van een aanbieding vragen of twijfels hebt over de aanbieding, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder.

Privacy & gegevens

Wij respecteren met veel zorg de privacy van alle gebruikers van onze websites. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die door u wordt ingevoerd. Alle persoonsgegevens worden in een goed beveiligde database opgeslagen. Uw e-mailadres kan door ons worden gebruikt om u van berichtgeving omtrent onze diensten dan wel nieuwsbrieven te voorzien. Onze nieuwsbrief verschijnt maximaal één keer per maand. We zullen uw persoonlijke informatie niet delen, verkopen of verhandelen met derden die niet bij onze dienst zijn aangesloten. Alle door u verstrekte informatie wordt in overeenstemming met de Europese en Nederlandse regelgeving verwerkt.

Chatten

De bezoeker heeft de mogelijkheid om op aanbiedingen te reageren met een vraag of een boeking. De bezoeker geeft met een vraag aan meer informatie over het aangebodene te willen inwinnen of spreekt met een boeking zijn belangstelling uit met de intentie om tot een overeenkomst te komen. De contactgegevens (e-mailadres, telefoon, achternaam) van zowel aanbieder als bezoeker, behalve de voornaam, blijven geheim tot het moment dat aanbieder overgaat tot het aankopen van de lead. Een lead bestaat uit de contactgegevens van de aanvrager waarmee tot verder contact getreden kan worden aangaande een eventuele overeenkomst tussen beide partijen.

Aansprakelijkheid

SpiritueleReizen heeft slechts een faciliterende rol in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod door aanbiedingen van aanbieders online te verzamelen, te presenteren en te promoten. We stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen of annuleringen van een reis. We stellen ons niet aansprakelijk voor de inhoud, garantie en verzekeringen van de reizen. We zijn niet aansprakelijk voor eventueel geleden verlies of schade naar aanleiding of ten gevolge van een overeenkomst voortvloeiend uit onze bemiddeling.

Werking website

We doen ons uiterste best om onze diensten continu te optimaliseren en de werking van de websites en de hosting zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. We staan echter niet garant voor schade door uitval van één van de websites door bugs of systeemfouten.

Cookies

We maken bij onze websites gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens die op uw apparaat worden opgeslagen zodat de website beter kan functioneren en het online verkeer kan worden gemonitord. Deze cookies zijn anoniem en bevatten geen persoonlijke gegevens. Deze cookies zijn onschadelijk voor uw systeem. Door cookies kunnen we informatie extraheren uit de statistieken van de website om zo onze diensten verder te optimaliseren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden betreffende onze werkwijze, wettelijke vereisten en betalingsvoorwaarden. We dragen er zorg voor dat de meest recente voorwaarden te allen tijde op de website gepubliceerd zijn. We zullen u van materiële wijzigingen tijdig op de hoogte stellen via de gebruikelijke communicatiekanalen.

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19 april 2018.