Privacy verklaring

Doel van de gegevensverwerking SpiritueleReizen.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de benodigde diensten te kunnen leveren aan onze gebruikers. Wij gebruiken Google Analytics 4 en Hubspot als gegevensverwerkingsdiensten om de communicatie en CRM-functionaliteit te ondersteunen. De verwerking en opslag van gegevens van zowel reisaanbieders als reizigers vinden plaats in overeenstemming met de toepasselijke Europese privacyregelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelde gegevens Naast websitebezoekerstatistieken verwerken wij de minimale vereiste persoonsgegevens om een boeking te voltooien en de betreffende reisaanbieder op de hoogte te stellen. Deze gegevens omvatten onder andere naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens). Betalingen en betaalgegevens worden buiten onze website afgehandeld via de eigen bank van de gebruiker, middels iDeal.

Gegevensverzameling Wij verzamelen persoonsgegevens via ons online boekingsformulier/checkout en maken gebruik van websitestatistieken om voortdurend verbeteringen aan te brengen aan onze website. Alle verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met behulp van Google Analytics 4 als een gegevensverwerkingsdienst.

Gegevensgebruik De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de noodzakelijke communicatie tussen reisaanbieders, ons platform en de betreffende reizigers. Voor marketingdoeleinden nemen wij alleen contact op met bezoekers die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven, bijvoorbeeld via een nieuwsbriefformulier. In onze nieuwsbrieven is altijd een optie opgenomen waarmee gebruikers zich eenvoudig kunnen afmelden voor verdere marketingcommunicatie.

Gegevensdeling Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met de betreffende reisaanbieder waarmee de gebruiker communicatie heeft geïnitieerd of een boeking heeft gedaan. Gegevens worden niet gedeeld met andere reisaanbieders waar geen communicatie of boeking mee is gestart, behoudens wettelijke verplichtingen of gerechtelijke bevelen.

Gegevensbeveiliging Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging. Deze maatregelen voldoen aan de Europese privacywetgeving en omvatten onder andere het gebruik van beveiligde servers, encryptie en beperkte toegangscontroles.

Gebruikersrechten Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Zij kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunnen gebruikers contact met ons opnemen via info@spirituelereizen.nl met als onderwerp “Verzoek tot inzage/correctie/beperking/verwijdering persoonsgegevens”.

Contactinformatie Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot privacy of gegevensbeveiliging kunnen gebruikers te allen tijde contact met ons opnemen via info@spirituelereizen.nl. Wij zullen ons best doen om hun vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen.

Winkelwagen
Scroll naar boven